You-Get wint research & development grant bij Hackathon ‘Versterk de Petitie’

You-Get wint research & development grant bij Hackathon ‘Versterk de Petitie’

Op een slimme en effectieve manier overheidsberaadslagingen doorzoeken, om zo de bestuurlijke invloed van petities meetbaar te maken. Met die oplossing kwam You-Get als winnaar uit de bus van de Hackathon ‘Versterk de Petitie,’ een initiatief van Tijs van den Broek (Vrije Universiteit) en Arnout Ponsioen (DUiDT). Deze hackathon had als insteek niets minder dan het versterken van de democratie door met data-analyse de beleidsinvloed van petities te vergroten. Tientallen programmeurs en wetenschappers werden daarom uitgedaagd om via een aantal rijke datasets tot vernieuwende inzichten te komen.

Omdat er bij You-Get niet lichtzinnig wordt gedacht over het vernieuwen van de democratie, reisden collega’s Tom Maaneman en Johan van Zaanen af naar Enschede om de slimme analysemethoden van IBM Watson in te zetten. Er werd gewerkt vanuit de overtuiging dat de cognitieve en taalkundige benadering van Watson uniek in staat is om een brug te slaan tussen publiek debat en openbaar bestuur. You-Get presenteerde een Proof of Concept waarbij het woordgebruik van overheidsstukken op een systematische manier inzichtelijk werd gemaakt. Op deze manier kan de invloed van een bepaalde petitie aantoonbaar worden getraceerd en zijn petitienemers optimaal in staat hun onderwerpen op de politieke agenda te krijgen. You-Get analist Tom Maaneman: “Ik denk dat we hebben laten zien dat met onze cognitieve benadering een gat wordt gedicht die kwantitatieve analysemethoden laten liggen.”

De cognitieve oplossing van You-Get oogste lof omdat het naadloos aansloot bij de probleemstelling. De vakjury zag het als de meest effectieve en vernieuwende aanpak voor uitdagingen rondom petities. You-Get directeur Hanke Dekker: “We zijn bij You-Get enorm trots dat we op deze manier kunnen bijdragen aan de effectiviteit van democratische participatie. Tom en Johan hebben een topprestatie neergezet.” Met het winnen van de hackathon kreeg You-Get een research & development grant toegekend van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ter waarde van 2.500 euro. Dekker: “We gaan aan de slag om een mooi gevolg te geven aan onze Proof of Concept. Daar zullen we in de komende periode vaker over publiceren.”

Voor meer inlichtingen en vragen kunt u contact op nemen met Desmin Dekker: ddekker@you-get.com, +316 29 45 72 37