You-Get en Van Gelder Groep realiseren samen DSP-livegang

You-Get en Van Gelder Groep realiseren samen DSP-livegang

Sinds enige maanden verwerken netbeheerders opdrachten, met behulp van de DSP-standaard, digitaal richting de contractaannemers. Recent hebben You-Get en de Van Gelder Groep samen de DSP-livegang verzorgd voor Van Gelder, waarbij een volledig gedigitaliseerde berichtenafhandeling tot stand is gebracht!

 

Welke situatie wil de Van Gelder Groep verbeteren met de DSP-koppeling?

Net als elke contractaannemer is de Van Gelder Groep (Van Gelder) afhankelijk van de manier waarop netbeheerders hun opdrachten voor aansluitingen aanleveren en op welke wijze zij de afhandeling in informatieoverdracht georganiseerd hebben.

Per netbeheerder verschilt dit: van de traditionele overdracht, bestaande uit een werkmap met werkinstructies, tekeningen en plattegronden die de aannemer ophaalt bij de netbeheerder, tot daar waar de aannemer toegang krijgt tot de ICT-systemen van de netbeheerder. De verschillen lopen zo uiteen dat opdrachten in een veelvoud van kanalen en formats tot de aannemer komen. Dit leidt ertoe dat een monteur bij het uitvoeren van een gecombineerde aansluiting voor water, gas, elektra, glasvezel, koper en cai meerdere werkwijzen en gegevensbronnen te gebruiken heeft.

In de ‘oude’ werkwijze is er sprake van veel papieren gegevensoverdracht. Hierdoor moeten veel gegevens en schetsen handmatig overgenomen worden of zelfs overgetypt. Dit kost extra tijd en leidt tot fouten. Daarnaast leiden de verschillende werkwijzen tot nieuwe fouten en langere doorlooptijd. Tenslotte is het moeilijk overzicht te houden en blijven de processen verbetering beperkt.

Wat is het resultaat voor de Van Gelder Groep?

Met de DSP-koppeling heeft Van Gelder een digitale aansluiting gerealiseerd met het DSP (zie kader) en de daaraan verbonden standaard voor gegevensoverdracht. Hierdoor kan het eigen project volgsysteem van de Van Gelder Groep direct gevoed worden en informatie aanleveren aan de netbeheerders.

De aansluiting op het DSP betekent voor Van Gelder veel minder handmatigheid, één werkwijze voor de aangesloten netbeheerders, digitale aanlevering van de aansluitinformatie en daarmee ontvlechting van de eigen ICT en die van de netbeheerder. Hierdoor gaat de werkvoorbereiding van een administratieve naar een coördinerende rol. Bij de uitvoering wordt het mogelijk volledig digitaal te gaan werken. Daarnaast verbetert de informatievoorziening en neemt de kans op fouten af.

Uiteindelijk betekent de aansluiting op het DSP via de DSP-koppeling van You-Get voor Van Gelder meer flexibiliteit, kortere doorlooptijd, meer transparantie in de keten en betere procesbeheersing.

Wilt u meer informatie over DSP en de DSP-koppeling mogelijkheden die You-Get biedt? Neem dan contact op met Erik van Krevel, commercieel directeur You-Get (evankrevel@you-get.com).