Trots om een You-Getter te zijn

Trots om een You-Getter te zijn

Trots om een You-Getter te zijn

You-Get heeft afgelopen week de FD Gazellen Award 2015 gewonnen, en daar zijn we vanzelfsprekend heel trots op! De FD Gazellen Awards worden ieder jaar door het Financieele Dagblad toegekend op basis van hoge groeicijfers over de laatste drie jaar alsmede de algehele financiële gezonde staat van het bedrijf. Mooie cijfers, mooie groei, helemaal top, maar waar het nu echt om:

de mensen!

Mensen werken om allerlei redenen: sommige werken om geld te verdienen, anderen werken omdat ze willen bijdragen aan een betere wereld, en weer anderen werken om zichzelf te ontplooien. Allemaal goede redenen, maar wat de mensen bij You-Get vooral bindt is dat ze hun werk met veel bevlogenheid doen, ze willen zelf graag goed presteren. En ze vinden het belangrijk om een waardevolle bijdrage te leveren aan het teamresultaat.

Zo’n positieve cultuur ontstaat niet vanzelf. Daar moet je hard voor werken, vanaf het moment van werving en selectie, waar vragen worden gesteld als: zijn het teamspelers? Hebben ze passie voor hun werk? De You-Getter is bevlogen om klanten te helpen hun prestaties te verbeteren. Het resultaat voor de klant is altijd belangrijker dan het resultaat voor You-Get. Zo voelt men dat dan ook, ze nemen die klantgerichtheid over.

Saamhorigheid is natuurlijk best lastig te creëren als het merendeel van je medewerkers voortdurend bij klanten werkt. We organiseren daarom vier keer per jaar een kennis-dag waarbij we inhoud koppelen aan een leuke activiteit. En onze teammeetings vinden vaak plaats tijdens een gezellig diner. Werk en privé lopen op dat soort momenten in elkaar over.

De You-Getters komen uit zeer verschillende achtergronden en culturen, ieder met andere motivatie om zichzelf te ontplooien. Die ruimte krijgt iedereen ook, wat leidt tot een gevarieerde en spannende kijk op zaken. We koesteren dat juist, want we vinden de resultaten die iemand in zijn of haar werk levert belangrijk, maar we vinden de persoon daarachter minstens zo belangrijk. Collegialiteit, onderdeel zijn van een groep die om je geeft, het zijn aspecten waar we veel aandacht aan schenken.

Tot slot gaat het natuurlijk ook om leuk werk, en doen wat je leuk vindt. Deze ‘fun factor’ maakt dat de mensen bij You-Get meer enthousiasme en energie uitstralen, dit brengt dan ook weer een hogere productiviteit: ideeen komen er sneller uit, en met het gezamenlijke momentum geniet je ook meer van kleine en grotere successen.

Dus helemaal super om de FD Gazellen Award 2015 te winnen, maar vooral ook omdat we dat met zijn allen hebben gedaan! Waarvoor hulde en dank aan iedereen, ik ben er trots op een You-Getter te zijn!

Erik van Krevel, commercieel directeur van You-Get

 

Tags: