Trends en Ontwikkelingen in de IT-wereld

Trends en ontwikkelingen in IT

Trends en Ontwikkelingen in de IT-wereld

En wat dit voor Business Process Management betekent.

 

De manier waarop mensen communiceren, werken, zich vermaken en aankopen doen, verandert ook de ondersteunende IT-wereld. De huidige, klant-gestuurde economie daagt het innovatievermogen van bedrijven uit. Klanten verwachten moderne, intuïtieve en mobiele dienstverlening, met een optimale klantervaring. Die verwachting legt de lat daarom zeer hoog voor IT.

 

Trends_en_ontw_in_IT Noot BRM

In deze dynamische wereld dienen organisaties hun processen voortdurend te optimaliseren, en te monitoren tijdens uitvoering, om competitief te blijven. Op basis van bedrijfsdoelen en strategieën kunnen organisaties hun processen inrichten, maar ook keuzes met betrekking tot het applicatie landschap beïnvloeden een optimale procesinrichting. Hiermee komen business en IT samen en worden Business Process Management (BPM) concepten, technologieën en hun onderlinge relaties toegepast.

In het BPM-vakgebied worden de bewegingen voorwaarts steeds sneller en complexer. Als BPM-specialist en -kennispartij houdt You-Get zich hier actief mee bezig. In deze blog vertellen we u wat de  trends en ontwikkelingen in IT zijn, wat dit voor BPM betekent en geven we u een kijkje in de keuken.

 

Belangrijkste IT trends en ontwikkelingen gerelateerd aan Business Process Management

Vanuit deze achtergrond heeft You-Get de belangrijkste IT-trends, gerelateerd aan BPM, voor de komende jaren samengesteld. De trends die BPM, rules management en bijbehorende integraties raken zijn de volgende:

1.       Digitale Transformatie

Digitale transformatie is de verzameling van veranderingen die betrekking hebben op de toepassing van digitale technologie in alle aspecten van de maatschappij. Naast een trend is dit tegelijkertijd ook een veelomvattend containerbegrip.

2.       Bi-Modal (Multispeed) IT

Bi-Modal is het beheer van twee afzonderlijke maar coherente stijlen van werken: één gericht op voorspelbaarheid en de andere op verkenning.

3.       Rapid Application & Model/Data Driven Development

Deze snelgroeiende trend draait om de inzet van tools die gebruikt kunnen worden om op basis van bijvoorbeeld datamodellen zeer snel tot een applicatie te komen.

4.       DevOps en Continuous Delivery

Enerzijds gaat deze trend erom dat men een software-ontwikkelcyclus wil opzetten die software zo snel en efficiënt mogelijk live te brengen. Anderzijds zorgt de trend van DevOps ervoor dat voortbrengingsteams en ondersteuning organisatorisch bij elkaar worden gebracht.

5.       Microservices & API Management

Microservices zijn een relatief nieuw onderdeel van de reeds lang bestaande SOA-architectuur. Een microservice is een op zichzelf staand softwareonderdeel dat een specifieke functie kan uitvoeren voor een duidelijk doel en via een netwerk correspondeert met andere services via een agnostisch protocol.

6.       Robotic Process Automation en in de toekomst Artificial Intelligence

Dit betreft de inzet van software die repeterende menselijke handelingen aan de voorzijde van een proces overneemt door de inzet van robots (software).

7.       Cognitive Business Operations

De ontwikkeling van Cognitive Analytics en predictive analytics richt zich op het ontdekken en voorspellen van patronen op basis van gestructureerde en ongestructureerde data, de zgn dark data.

 

Hoe speelt You-Get in op deze ontwikkelingen?

You-Get heeft sinds enige tijd haar eigen Business Development team, dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van nieuwe richtingen op het vlak van BPM. Dit team is ook verantwoordelijk voor het creëren van werkende prototypes met nieuwe technologieën en nieuwe denkrichtingen.

kennisontwikkelingYou-Get is premier business partner van IBM en lid van zowel de diverse Customer Advisory Councils. Tevens neemt You-Get, op uitnodiging van IBM, actief deel aan de Early Design Programs van IBM op het gebied van BPM en rules management (ODM). Wij zijn daarmee zeer betrokken bij de richting die wordt gekozen voor de doorontwikkeling van deze producten en de functionaliteiten die in de nieuwe versies worden opgenomen. Wij hebben zeer regelmatige afstemming met de BPM product- en ontwikkelteams van IBM over de hele wereld, en wisselen hiermee actief informatie uit.

Voor het bijhouden van de algemene trends en ontwikkelingen op het gebied van BPM, BRM, RPA en Cognitive Analytics is You-Get participerend lid van meerdere fora en kennisdelingsinitiatieven op het gebied van BPM zoals bijvoorbeeld BPTrends, BPM.com en Business Process Management Institute. Daarnaast participeert You-Get in meerdere Business, IT en Management leergangen op hogescholen in Nederland en verzorgen diverse consultants van You-Get hoor-, werk- en gastcolleges.

 

Ter afsluiting en opvolging…

Bovengenoemde 7 trends en ontwikkelingen zijn volgens You-Get de trends die in 2017 en verder een grote impact gaan hebben op uw business. De komende tijd zullen we deze trends één voor één verder toelichten in een Blog serie, te beginnen met het onderwerp “Digitale Transformatie”.

Volg You-Get via social media (Twitter, LinkedIn) om op de hoogte te blijven van een verdere uitleg hoe deze trends relevant zijn voor Business Process Management en uw business. Voor nadere informatie, neem contact op met Erik van Krevel, commercieel directeur (evankrevel@you-get.com).