Resources

Whitepapers, Cases & Video’s

You-Get onderkent het grote belang van het verspreiden van onze kennis over BPM en BI door middel van het publiceren van whitepapers. Al onze artikelen zijn direct beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is.

Klik op een van de onderstaande items, vul het formulier in, en de whitepapers worden onmiddellijk toegezonden. Wij hopen dat deze artikelen voor u van nut zullen zijn. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Wij zullen u graag antwoord geven op al uw vragen.

Whitepapers

Customercases

Video’s

Whitepapers

BPM voor beginners

Deze whitepaper brengt u de beginselen bij van Business Process Management (BPM). In dit whitepaper geven we een samenvatting van de belangrijkste concepten van BPM. We geven u inzicht in de geschiedenis en geven antwoord op vragen als waar in de organisatie past BPM en wat zeggen analisten over BPM ten einde u de juiste handvatten te geven om te beginnen met Business Process Management in uw organisatie Deze whitepaper brengt u de beginselen bij van Business Process Management (BPM). Wat is het? Wat zeggen analisten over BPM en hoe kunt u beginnen? Op deze en meer vragen geeft deze whitepaper antwoord.

 

Checklist voor een succesvol BPM Project

Na het lezen van deze whitepaper weet u welke 10 acties u zeker niet mag vergeten als u uw Business Process Management project goed wilt beginnen. De punten zijn heel concreet en eenvoudig toe te passen in uw organisatie.

 

BEPAAL DE JUISTE KPI's VOOR JE PROCES

Meten is weten. Maar voor je gaat meten moet je eerst weten wát je wilt weten. Klinkt logisch maar vaak is het een hele klus om dit te bepalen. Want hoe bepaal je nu welke prestatie-indicatoren belangrijk zijn? En hoe zorg je ervoor dat ze de juiste informatie leveren om kritieke problemen te achterhalen en belangrijker nog, te komen tot concrete procesverbeteringen? In deze paper wordt a.d.h.v. een stappenplan beschreven hoe de juiste prestatie-indicatoren het beste gedefinieerd kunnen worden.

 

Creëer een lerende organisatie met BPM

Wanneer u Business Process Management in uw organisatie implementeert, betekent dat een belangrijke verandering in de manier waarop u het werk in uw organisatie uitvoert. Bureaucratische organisaties hebben over het algemeen grote moeite zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Mensen zullen van alles verzinnen om onder de nieuwe situatie en regels uit te komen. Daarmee staat of valt het veranderingsproces. Na het lezen van deze whitepaper weet u hoe een BPM Game helpt een lerende organisatie te creeren.

 

Procesontdekking

U heeft besloten te investeren in  Business Process Management (BPM) als oplossing voor uw uitdaging, maar waar begint u? Dit whitepaper leert u de beginselen van procesontdekking en geeft handvatten voor het kiezen van het proces dat het beste de bedrijfsdoelen, de huidige problematiek en onzekerheden over wat haalbaar is aanpakt.

Een inleiding in ongestructureerde processen

80% van de processen in een organisatie zijn processen die door eindgebruikers worden gedreven en sterk afhankelijk zijn van menselijke interactie, stilzwijgende aanwezige kennis en indirecte factoren die bepalend zijn voor de levenscyclus van een proces. Deze whitepaper geeft u een inleiding op deze zogeheten ongestructureerde processen.

10 TIPS VOOR PROCES MODELLEREN

Procesmodellering is methode om processen in kaart te brengen en wordt gebruikt bij procesmanagement, TQM, kwaliteitsmanagement, certificering van o.a. ISO, Six Sigma, Lean en Business Process Management. Het is cruciaal om inzicht te hebben in de processen waar u direct bij betrokken bent. Deze whitepaper geeft u 10 tips waarmee u uw proces in kaart brengt.

BPM versus ERP

Enterprise Resource Planning (ERP) is een invloedrijke IT ontwikkeling van de afgelopen dertig jaar. Echter de huidige praktijk leert dat ERP diverse complicaties geeft bij de ondersteuning van de business, Deze whitepaper legt uit hoe Business Process Management zich verhoudt tot ERP en hoe BPM ERP kan aanvullen.

5 Redenen om ERP en BPMS te combineren

In de BPM-benadering worden processen gezien als de belangrijkste assets van de organisatie. De focus van de BPMS ligt op end-to-end bedrijfsprocessen, die samenhang en flow creëren tussen de individuele functionele gebieden die in de ERP-oplossing centraal staan. In tegenstelling tot de voorspelling van Baan gaat het onderbrengen van bedrijfsprocessen in een BPMS niet ten koste van ERP- of andersoortige silo-systemen. In tegendeel, ERP en BPMS beschikken beiden over unieke kernkwaliteiten die, indien op de juiste wijze gecombineerd, een zeer krachtige tool vertegenwoordigen waarin de best practices van de sector en de strategische processen van de organisatie elkaar aanvullen.

How to bring business in control of processes

Het merendeel van de processen in een organisatie zijn relatief eenvoudige processen. Denk aan de start van een nieuwe medewerker, het goedkeuren van een factuur, klachtenafhandeling of het aanmaken van klanten. Eenvoudige processen vereisen de meeste menselijke handelingen in een organisatie, ze bevatten de grootste foutmarge en nemen in verhouding de meeste tijd van medewerkers in beslag. Na het lezen van deze whitepaper weet u hoe de You-Get SPRINTER uw organisatie helpt om deze processen te automatiseren.

 

The Process Cloud: BPM for every organization

Een van de belangrijkste en zichtbare trends op dit moment is dat organisaties voortdurend op zoek zijn naar nieuwe en innovatieve manieren om de effectiviteit van zowel mensen als processen te realiseren en vergroten. De uitdaging binnen deze intensieve concurrentie is om de winstgevendheid van een bedrijf te verbeteren, alsmede verbetering van het vermogen om snel en flexibel wijzigingen aan te brengen. Dus hoe houdt u in deze steeds veranderende omgeving uw processen efficiënt en agile? Deze whitepaper laat u zien hoe The Process Cloud uw organisatie helpt om deze uitdaging het hoofd te bieden.

The Force.com Awakens - Unlocking true Customer Centricity with BPM

Deze whitepaper gaat in op de geschiedenis van Salesforce, de huidige positie en hun benadering van bedrijfsprocessen en workflow. We laten zien dat Klantgerichtheid nauw verbonden is met bedrijfsprocessen, en dat bedrijfsprocessen op hun beurt veel verder gaan dan alleen state-of-the-art software. Als het gaat om Klantervaring zijn bedrijfscultuur, governance, strategie en werknemers belangrijke pijlers.

Klantcases

Digitaal verzekeren anno 2016

You-Get heeft binnen ABN AMRO Verzekeringen de volgende processen geoptimaliseerd:

  • Document management
  • Aanvraag en acceptatieproces
  • Claims behandeling
  • Klachten proces

De bovenstaande processen zijn zowel voor Particulier-, en Zakelijk schade geïmplementeerd in IBM BPMS. Dit leidt ertoe dat processen veel sneller, efficiënter en makkelijker afgehandeld kunnen worden.

BPMS succesvol voor Klant & Facturatie

Waterleverancier Vitens streeft ernaar om de beste dienstverlener van Nederland te worden tegen de laagste integrale kosten per aansluiting met een volledige end-to-end procesanalyse en uniforme klantprocessen.

De organisatie is in staat gesteld om haar bedrijfsprocessen continue te monitoren en te verbeteren, door het opzetten van een Business Process Management-organisatie. De afhankelijkheid van SAP is teruggedrongen en de flexibiliteit significant is verbeterd.

Risico’s volledig onder controle

Deze financiële bankinstelling heeft continue aandacht voor de formalisatie van de corporate governance en het verkrijgen van inzicht in naleving van alle relevante regelgeving. De belangrijkste drijfveren hierbij zijn:

  • Het verkrijgen van het ‘In control statement’
  • Aantoonbaar voldoende controles en acties om de belangrijkste risico’s te beperken
  • Het versterken van interne controles ter behoud van goed ondernemerschap
  • Het voldoen aan regelgeving van externe instanties

End-to-End Orderverwerkingproces volledig geoptimaliseerd

Bij een groothandel klant heeft You-Get alle core processen geoptimaliseerd. Om de processen op de juiste wijze te ondersteunen is het oude ERP systeem vervangen door IBM BPM, als kloppend hard van de organisatie. Orders worden hierdoor efficiënter afgehandeld.

Klanttevredenheid sterk verhoogt

Binnen Delta Lloyd Leven heeft You-Get al twee processen succesvol geoptimaliseerd. Er is begonnen met het overlijden risico verzekering (ORV) aanvraagproces waarvan de aanvragen nu volledig STP* afgehandeld kunnen worden. Na dit succes is You-Get meerdere processen gaan optimaliseren.

Video’s

IBM BPM Facturatie goedkeuringsproces

You-Get SPRINTer

Registratie van de webinar BPM on The Process Cloud. In deze webinar vertelt Business Development Directeur Hans van Krevel hoe u eenvoudig kunt starten met The Process Cloud en demonstreert hij het gemak van de You-Get SPRINTer.

Een korte introductie in Business Process Management en in You-Get samengevat in een cartoon.

IBM BPM on SAP animation.

Explanimation van The Process Cloud

You-Get DSP Connector

You-Get AppTester