Over ons

WE EMPOWER & INNOVATE

De innovatieve oplossingen uit onze 360 graden aanpak stellen onze klanten in hun kracht om zo procesexcellentie te bereiken

WIJ ZIJN YOU-GET

Wij zijn dé Business Process Management specialist, u kunt op ons rekenen met het analyseren, managen, optimaliseren en automatiseren van uw bedrijfsprocessen. Onze 360ᵒ aanpak is de totaaloplossing die rekening houdt met uw hele organisatie.

360ᵒ BUSINESS SERVICES AANPAK

You-Get heeft de 360ᵒ aanpak ontwikkeld als een holistische, modulaire methode voor organisaties om te groeien naar procesvolwassenheid. Hiermee stappen we af van de traditionele scheiding tussen verschillende afdelingen. Binnen onze aanpak zorgen wij ervoor dat alle dimensies, zoals Proces, ICT, Cultuur, Communicatie en Bestuur, de juiste aandacht krijgen. You-Get zorgt ervoor dat de klanten op het juiste moment toegang hebben tot relevante informatie en systemen. Dat geeft hen de mogelijkheid om hun processen te controleren. Daarnaast hebben wij oog voor de bedrijfscultuur en de succesvolle inzet en acceptatie van de procesgerichte manier van werken. Dit resulteert in krachtige en innovatieve bedrijven die succesvol zijn met hun klanten.

 

BPM Business Consultancy

BPM Software Consultancy

BPM as a Service

BPM Trainingen

ALLE HENS AAN DEK (ONZE MENSEN)

Uitstekende dienstverlening omvat meer dan alleen goede software of methodiek. You-Get stelt hoge eisen aan haar eigen mensen, processen en standaarden. Hierdoor zijn wij in staat om onze klanten op de juiste wijze te bedienen. Wij hebben een team van professionals die bereid zijn een stap extra te zetten. We willen de beste mensen aan onze klanten aanbieden, maar ook de beste klanten aan onze collega’s! Ons Human Capital programma ligt daaraan ten grondslag. We leggen de focus op ontwikkeling van Leadership en Learning & Development. Dit stelt medewerkers in staat continu zichzelf te verbeteren en te excelleren in hun werk.

Onze mensen zijn ons grootste kapitaal en onze diensten zijn zeer waardevol door de kwaliteit van de mensen die ze uitvoeren.

Management Team

Hanneke-dekker

Hanke Dekker

Chief Executive Officer
Hans-van-Krevel-zw

Hans van Krevel

Chief Technology & Finance Officer
annelies-kobus

Annelies Kobus

Chief Operations Officer

ons verhaal

Bij You-Get werken meer dan 70 trotse en loyale medewerkers. Daarnaast hebben we een team ontwikkelaars in Vietnam. Bijna 100% van onze medewerkers heeft ten minste één certificaat gerelateerd aan onze dienstverlening. Bij elkaar is het team van You-Get goed voor 17 verschillende nationaliteiten en meer dan 500.000 uur in IBM BPM en IBM ODM ontwikkeling. Bij You-Get wordt een substantieel deel van de tijd geïnvesteerd aan innovatie en business development. You-Get kent een zeer laag verloop in de personele bezetting.

beleidsverklaring ISO 9001

Het beleid van You-Get is gericht op het continu voldoen aan de hoge verwachtingen van de interne en externe omgeving van You-Get haar dienstverlening.

In het beleid staat de ambitie voorop om zo groot mogelijke toegevoegde waarde te hebben voor onze klanten en bij te dragen aan het bereiken van hun strategische doelen. Om dit te realiseren legt het beleid ook een belangrijke focus op het selecteren, behouden en vergroten van kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Het voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de normen ISO 9001:2015 met als doel het borgen en continu verbeteren van het Kwaliteitsmanagementsysteem, helpt ons daarbij.

Ten aanzien van kwaliteit is het beleid gericht op:

  • Het in stand houden en vergroten van de klanttevredenheid en klantgerichtheid;
  • Het vergroten van de kennis en ervaring die bij werknemers in de organisatie aanwezig zijn;
  • Het blijven voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit wet- en regelgeving;
  • Het bieden van een raamwerk voor het bepalen van kwaliteitsdoelstellingen en continu verbeteren;
  • Het bewaken van de externe en interne kwaliteit en het continu verbeteren van de processen;
  • Het bijdragen aan duidelijkheid in de organisatie door middel van het vastleggen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures en werkwijzen op kwaliteitsgebied;
  • Het bevorderen van eenduidigheid in werken, waardoor de kracht van onze werkmethodiek bij elke opdracht tot zijn recht komt en bijdraagt aan het succes van de opdracht;
  • Het leveren van diensten conform de gestelde eisen en focus op zo min mogelijke risico’s en zoveel mogelijk kansen.

De directie van You-Get houdt haar medewerkers van dit beleid en de daaruit volgende afspraken op de hoogte, ziet toe op de uitvoering van dit beleid en stuurt bij wanneer nodig. De doelstellingen en KPI’s worden jaarlijks opgesteld en weergegeven in een jaarplan dat gecommuniceerd wordt naar alle medewerkers. De doelstellingen en KPI’s worden proactief gemonitord, geëvalueerd en direct bijgestuurd waar nodig tijdens de diverse overleggen. Eenmaal per jaar vindt een eindevaluatie plaats van de prestaties via de directiebeoordeling. Relevante delen van de verslaglegging zijn zowel intern als extern beschikbaar voor geïnteresseerden.

You-Get wil dat processen zoals deze verwoord zijn of waarnaar verwezen wordt in het kwaliteitshandboek, als zodanig worden uitgevoerd door haar medewerkers. Alle medewerkers en ook derden die namens You-Get werkzaamheden uitvoeren dienen dit beleid te ondersteunen vanuit de eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de kwaliteit van onze organisatie en onze dienstverlening.

De directie zorgt ervoor dat deze beleidsverklaring minimaal om de drie jaar wordt geëvalueerd en eventueel wordt herzien.

Samen staan we sterker

You-Get heeft zich gespecialiseerd in Business Process Management, maar wij begrijpen de complexiteit van het huidige bedrijfsleven. Om onze klanten volledig van dienst te zijn, werken wij met partners samen door het aangaan van partnerschappen.