Ontdek verbeterkansen met process mining

Ontdek verbeterkansen met process mining

Verzekeraars beschikken over een enorme hoeveelheid data. Ze gebruiken slechts een deel van die data om hun processen te optimaliseren, met name die data waarvan ze weten dat die voorspellend is voor de uit te keren schade. In het geval van een arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering is dat de ziektegeschiedenis van de klant. In het geval van een autoverzekering het aantal schadevrije jaren, merk en type auto en de leeftijd van de verzekeringnemer. En in het geval van een opstal- en brandverzekering zijn het de herbouwwaarde van het huis en het feit of het huis al dan niet een rieten kap heeft.

Beter voorspellen is beter anticiperen

Er zijn naast het voorspellen van de schadekans tientallen andere processen die u misschien zou kunnen verbeteren als u meer kennis zou hebben over hoe dit proces daadwerkelijk loopt. Zijn er bijvoorbeeld schades die periodiek meer voorkomen, bijvoorbeeld door weersomstandigheden? Kunt u vooraf voorspellen dat er een hausse in offerteaanvragen komt voor bepaalde verzekeringen? Hiervoor gebruikt You-Get IBM Watson. Hoe beter u ieder subonderdeel van een proces kunt voorspellen, hoe efficiënter u het kunt inrichten en hoe beter u kunt anticiperen op veranderingen.

Ontdekken van verbetermogelijkheden

Met analytics is het mogelijk om kwantitatieve informatie over processen te analyseren. Een voorbeeld zijn de ‘event logs’ die vrijwel ieder softwarepakket maakt. Daar staat in wanneer welke handeling plaatsvond. Waren die logbestanden vroeger niet maar zo te ontsluiten, vandaag de dag is deze informatie vrij eenvoudig toe te voegen aan een ‘data lake’. Door de analyse van grote hoeveelheden kwantitatieve data krijgt u inzicht in hoe processen daadwerkelijk lopen en komen knelpunten aan het licht. Denk bijvoorbeeld aan afwijkende procespaden, vertragingen en doorlooptijdoverschrijdingen, verborgen inefficiënties en rework. Met andere woorden: process mining geeft inzicht in de werkelijke procesflow.

Monitoren resultaat verbeteractie

Door gebruik te maken van process mining wordt het bovendien veel makkelijker om het resultaat van een procesverbeteractie te monitoren. De data laten immers direct zien of de doorlooptijd verkort en de hoeveelheid rework afneemt. Het wordt ook heel makkelijk om soortgelijke processen in twee vestigingen objectief te vergelijken. U benchmarkt dan niet alleen de resultaten van verschillende vestigingen, maar ook de processen. U ziet direct waar de verschillen tussen vestigingen vandaan komen.

Wilt u op een fact based manier op zoek naar verbetermogelijkheden in processen en weet u niet waar te beginnen? Mail ons dan uw uitdaging.

Caspar Pille, Cognitieve-specialist bij You-Get

+31 (0)20 737 02 76