Zorg voor een consistente en generieke aanpak van fouten in uw IBM BPM procesinstanties

Zorg voor een consistente en generieke aanpak van fouten in uw IBM BPM procesinstanties

Bij vaak uitgevoerde processen is het onvermijdelijk dat er soms iets mis gaat. Dat hoeft helemaal niets te zeggen over de kwaliteit van de procesapplicatie. Het kan veroorzaakt worden door ontbrekende informatie, informatie die verkeerd is ingevoerd, hapering in de verbinding met onderliggende systemen of uitzonderingen die nog niet zijn opgenomen in het proces.

Zonder generieke aanpak, kunnen fouten in procesinstanties “kwijt” raken, of worden ze ondergesneeuwd onder nieuw werk. Dit leidt tot extra wachttijd en frustratie bij de klanten of stakeholders die betrokken zijn bij de casus waar de fout in zit.

Met You-Get APPCORRECT behoren deze situaties tot het verleden en breidt u uw IBM BPM applicatie uit met geavanceerde foutenafhandeling en herstel. Eindgebruikers krijgen consistente en duidelijke foutmeldingen waardoor zij direct kunnen handelen. Bovendien worden beheerders proactief geïnformeerd waardoor ingegrepen kan worden wanneer dat nodig is. Beheerders krijgen meerdere hulpmiddelen om fouten te herstellen, zodat het proces niet lang stil komt te liggen. Bovendien biedt de applicatie gecentraliseerd (front-end) inzicht in het aantal openstaande fouten en gemiddelde oplostijden.

Snellere foutafhandeling zorgt voor een hogere klanttevredenheid. Uw klanten hoeven namelijk niet meer te wachten voordat het proces verdergaat. Daarnaast raken met APPCORRECT foute procesinstanties nooit kwijt, doordat ze centraal worden opgeslagen. En doordat u met APPCORRECT ook proactief kunt signaleren stelt de applicatie u bovendien in staat  lagere foutmarges, hogere efficiëntie en een snellere doorlooptijd te behalen. Bovendien, kunt u door de generieke aanpak, in veel voorkomende fouten kansen voor procesoptimalisatie ontdekken.

Ga voor een generieke en consistente foutenafhandeling aanpak met APPCORRECT.

 

Tags: