Met deze drie stappen is uw data goud waard

Big data

Met deze drie stappen is uw data goud waard

Als ondernemer of als manager wordt u steeds vaker geconfronteerd met termen als Big Data, Internet of Things (IoT)en Robotisering. U vraagt zich af wat voor impact deze concepten hebben op uw organisatie. Waarschijnlijk bent u op zoek naar de manier om tijdig en op de juiste manier op deze trends in te spelen, zodat u de boot niet zult missen.

You-Get begrijpt dat veel ondernemingen worstelen met deze vraagstukken. Het zijn dingen die ver van de core business afliggen Wij kunnen ervoor zorgen dat uw organisatie het potentieel van Big Data, IoT en robotisering volledig benut. Daarmee bent u klaar voor de toekomst en zal uw organisatie leidend blijven of worden in uw marktsegment. Dat doen we door gebruik te maken van data die u reeds heeft!

You-Get is expert in het optimaliseren van processen en het structureren en analyseren van data in de context van die processen. Dit zijn de drie stappen waarmee u uw organisatie toekomstbestendig maakt. Data verzamelt u uit talloze bronnen die in uw organisatie operationeel zijn. Dat kan een fabrieksinformatiesysteem zijn met logboeken, gegevens over onderhoud, bestanden met offertes, gemiddelde prijzen, kosten en cijfers over ziekteverzuim, ga zo maar door. Op zichzelf zegt deze data u niet zoveel. Het wordt pas interessant als de data op de juiste manier gestructureerd en geanalyseerd wordt. U ontdekt dan patronen die anders onzichtbaar blijven. Hieronder drie korte voorbeelden:

Het eerste voorbeeld is real-time pricing. Doordat er inzicht is in patronen, kan een bedrijf beter inschatten welke prijs op welk moment het beste is, gebaseerd op de voorraad en de vraag. Om dit te bereiken heeft het bedrijf een koppeling gelegd met hun ordersysteem, waardoor de prijs automatisch wordt aangepast. Het bedrijf slaagt erin om voor tientallen producten de beste prijs aan te bieden, waardoor er concurrentievoordeel behaald wordt.

In een ander voorbeeld heeft een bedrijf haar koelinstallaties uitgerust met sensoren, waardoor nu veel beter voorspeld wordt wanneer machines onderhoud nodig hebben. Hierdoor bespaart het bedrijf op de onderhoudskosten, aangezien machines veel minder stuk gaan. Bovendien past de koeltemperatuur zich automatisch aan als de omgevingstemperatuur veranderd. Daardoor hoeven machines minder hard te werken als het sowieso al koud is. Voorheen stonden ze ingesteld op een temperatuur die altijd koud genoeg was. Dit scheelt enorm in de energiekosten.

In het derde voorbeeld is sprake van een bedrijf waar besloten wordt gebruik te maken van dark data. Dark data bevat ongestructureerde en onontsloten gegevens die verzameld worden zonder dat daar iets mee wordt gedaan. In de meeste gevallen kan deze data gebruikt worden, bijvoorbeeld om vergeleken te worden met andere data waardoor nieuwe patronen ontdekt worden. Een verzekeringsbedrijf deed dit door rapporten van verzekeringsagenten te correleren aan voorbeelden van verzekeringsfraude en daardoor kon een algoritme ontwikkeld worden waarmee onjuiste claims werden geïdentificeerd. Het verzekeringsbedrijf kan hiermee enorm veel onterecht geclaimde schade achterhalen. Ook dark data is dus vaak geld waard!

Gewapend met deze constante stroom aan waardevolle patronen en met de analyses die u daarmee kunt maken, kunt u processen gaan verbeteren waarvan u niet wist dat ze verder geoptimaliseerd konden worden. Dat doet u door te monitoren, onderhoud te plegen voordat er dingen uitvallen en door uw voorspellingen of strategie te baseren op feiten in plaats van aannames.

You-Get begrijpt dat elk bedrijf uniek is, net als elke dataset. Onze methodes en producten zijn desondanks geschikt om alle verschillende soorten data te structureren en analyseren. Daarna bieden we u de juiste handvatten om deze data zo toe te passen dat de processen in uw organisatie geoptimaliseerd kunnen worden. Onze experts vertellen u er graag meer over in een persoonlijk gesprek. Dan kunt u de vragen stellen en hebben wij de antwoorden.